เซ็กซ์ส่งผลต่อสมองอย่างไรบ้าง ตอน 1

การมีเพศสัมพันธ์คือกระบวนการทางธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างการมนุษย์ แต่นอกเหนือจากการมีเพศสัมพันธ์จะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับระบบสืบพันธ์แล้ว การมีเพศสัมพันธ์ยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำหน้าที่ของสมองได้อย่างไม่น่าเชื่อ สังเกตไหมว่าคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด สามารถรู้สึกจิตใจสงบสบายแม้ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาหลังจากผ่านเรื่องชวนปวดหัวมาแล้วทั้งวัน หรือสามารถผล็อยหลับสบายได้ทันทีหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่ปกติเป็นคนนอนหลับยาก ทั้งนี้ล้วนแต่เป็นผลจากการที่สมองทำหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมจากการกระตุ้นของการมีเพศสัมพันธ์ทั้งสิ้น   สมองกับเซ็กซ์ “ความรู้ความเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้างถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผลกระทบต่อสมองจากการมีเพสสัมพันธ์จะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพของร่างกายในส่วนของระบบสืบพันธ์รวมถึงส่วนอื่นๆได้เป็นอย่างดี” คำกล่าวของ Barry R. Komisaruk ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยรัทเกอรส์ (Rutgers University) เมืองนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการไขข้อคำถามว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้าง สำหรับการศึกษาวิจัยในประเด็นการมีเพศสัมพันธ์นั้นมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้างนั้น กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยต้องทำการสำเร็จความใคร่ตัวเอง (Masturbate) ในขณะที่ผู้วิจัยใช้ระบบการตรวจสอบด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI: Magnetic Resonance Imaging) เพื่อทำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิกิริยาของร่างกาย แม้ปัจจุบันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการไขข้อคำถามว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้าง กำลังอยู่ในขั้นตอนกำลังเนินการ แต่ปริศนาเกี่ยวกับสมองและการมีเพศสัมพันธ์ได้เริ่มถูกเปิดเผยบ้างแล้ว